Project R-10301

Titel

Het wiskundig modelleren en de analyse van transport verschijnselen in poreuze media met variabele hydrodynamische eigenschappen

Abstract

De Onderzoeksraad van Universiteit Hasselt keurde op 7.11.2019 het verblijf van Raphael Schulz (Friedrch-Alexander-Universität, Germany) goed. Gedurende dit verblijf zal Raphael Schulz onderzoek uitvoeren in samenwerking met de onderzoeksgroep CMAT.

Periode

01 februari 2020 - 29 februari 2020