Project R-10392

Titel

Verkennend onderzoek ter voorbereiding van de focus en aanpak van een praktijkgericht onderzoek voor Kunst in Opdracht in de publieke ruimte

Abstract

Deze opdracht heeft als doel de focus, concrete werkvelden en aanpak van een praktijkgericht onderzoek Kunst in Opdracht in de publieke ruimte voor te bereiden aan de hand van een verkennend onderzoek. Het onderzoek zet enerzijds in op het creëren van draagvlak bij de diverse stakeholders en voert anderzijds een uitgebreide analyse van onderuit en dit met het oog op het potentieel van Kunst in opdracht in de publieke ruimte en vanuit de toekomstige veranderingen waaraan de publieke ruimte onderhevig is De opdracht leidt uiteindelijk tot enerzijds een verkennend onderzoek met stakeholders uit het kunstenveld en de publieke ruimte en een methodiek en aanpak die inzet op draagvlak, kennisopbouw en -deling, anderzijds een uitgebreid eindrapport met een weergave van alle studiebevindingen, aanbevelingen voor het beleid en verder praktijkgericht onderzoek Kunst in Opdracht in de Publieke ruimte met een voorstel voor de focus met concrete werkvelden en wijze van aanpak en een verslag van de gevoerde gesprekken en het verkennend onderzoekstraject

Periode

16 december 2019 - 15 december 2020