Project R-10367

Titel

Analyse van de rechtspraak en rechtsleer over hinder en klachten als gevolg van huishoudelijke houtverwarming (Onderzoek)

Abstract

Het onderzoek heeft tot doel om beter inzicht te bekomen in de rechterlijke beoordelingen en appreciaties van deze vormen van hinder/klachten en in de knelpunten en moeilijkheden die daarbij worden ondervonden en oplossingen die daarbij worden voorgesteld. Dergelijke inzichten moeten bijdragen aan de opmaak, in een latere fase, wanneer ook de resultaten van andere acties in uitvoering van de Green Deal huishoudelijke houtverwarming beschikbaar zijn, van een stappenplan voor de aanpak van hinderklachten van op hout gestookte verwarmingsinstallaties (houtkachels, open haarden, inzethaarden)

Periode

22 november 2019 - 30 september 2020