Project R-10570

Titel

De toepassing van geautomatiseerde feedback en gamification om het functioneren van vrachtwagenchauffeurs te verbeteren. (Onderzoek)

Abstract

Vrachtverkeer is een belangrijk deel van logistiek en gerelateerd aan economisch welzijn, ook in Vlaanderen. Toch staat 'vrachtwagenchauffeur' in de knelpuntberoep lijst. Dit o.a. door stijgende verwachtingen, onregelmatige uren, en negatieve gevolgen zoals vervuiling, ongevallen, en files. Vooral ongevallen hebben grote economische/sociale kosten en vaak zijn chauffeurs (mede) oorzaak. Voor transportbedrijven is het dus belangrijk dat chauffeurs goed opgeleid worden, zonder de motivatie van de chauffeur te verliezen. Momenteel doet men vooral beroep op CODE 95, vakbekwaamheid die je bovenop het rijbewijs haalt. Deze opleiding blijkt onvoldoende. Geïndividualiseerde feedback op deeldomeinen (bijv. veiligheid, eco-efficiëntie, invullen boorddocumenten, etc.) is nodig. Momenteel geven bedrijfscoaches individuele feedback, dit is een grote werklast en geautomatiseerd advies is wenslijk. Enkel feedback bieden bleek in het verleden echter onvoldoende om gedragsverandering te bekomen. Een oplossing is gamification, of het aanbieden van spelcomponenten (bijv. scores, beloningen). Personen zijn verder ook heel divers. Eén: gedragsverandering is een proces. Staat men al ver in dit proces en onderneemt men actie? Of is men zich niet bewust van een mogelijk probleem en is bewustwording nodig? Twee: motivatie kan zowel intern (ik sta erachter) of extern (ik word ervoor beloond) zijn. Om continu op te leiden, ontwikkelen we een applicatie + webplatform (app) die rijgedrag monitort en beïnvloedt via geautomatiseerd advies, rekening houdend met de componenten die hier beschreven zijn (gamification, gedragsverandering als proces, en type motivatie). We richten hierbij op twee deeldomeinen, veiligheid en eco-efficiëntie.

Periode

01 februari 2020 - 31 januari 2024