Project R-10571

Titel

Governance van de internationalisatie van familiebedrijven. (Onderzoek)

Abstract

Het huidige onderzoek toonde een verband aan tussen familiale betrokkenheid en internationalisatie (Arregle et al., 2017). Doch over de richting van het effect bestaat er geen eenduidigheid in de literatuur (Pukall & Calabro, 2074). Enerzijds hebben familiebedrijven belangrijke troeven zoals een lange termijn ori€ntatie, flexibiliteit en snelheid in het nemen van beslissingen die belangrijk zijn voor een succesvol internationalisatietraject. Anderzijds worden familiebedrijven vaak geportretteerd als strategisch inert en conservatief als een gevolg van een diepgewortelde ondernemerstraditie en de schrik om de familiale controle te verliezen (Berrone et al., 2012; Salvato et al., 2O7O; Arregle et al., 2OI7). Alhoewel het aantal studies omtrent internationalisatie van familiebedrijven een significante groei heeft gekend tijdens het laatste decennium blijkt dat de meeste studies focussen op de vraag of familiebedrijven minder of meer internationaliseren dan niet-familiebedrijven (De Massis et al,, 2018). Doch familiebedrijven zijn geen homogene populatie (Jaskiewicz en Dyer,2077). Daarom begonnen recentelijk enkele onderzoekers heterogeniteit in het familiebedrijf te onderzoeken (vb. verschillende graden van familiale betrokkenheid in eigendom, management en governance) in relatie met internationalisatie doch deze studies vonden tegenstrijdige resultaten. Een open vraag is momenteel wat het effect/rol is van de familiale governance en corporate governance systemen (en hun interactie) in relatie met internationalisatie. Dit doctoraatsproject wil dieper ingaan op deze belangrijke onderzoeksvraag. Concreet beogen we met dit project een antwoord te geven op vijf onderzoeksvragen: (1) Wat zijn de (governance) antecedenten van een internationale opportuniteitsidentificatie in familiebedrijven?, (2) Hoe is de internationale opportuniteitsidentificatie gerelateerd aan de initiatie van een internationaliseringpad?, (3) Welk effect hebben de familiale en corporate governance organen op deze relatie?, (4) Wat zijn de gevolgen voor de ondernemingsprestaties wanneer een familiebedrijf een internationaliseringsstrategie volgt en wat is de potentieel modererende rol van de governance organen op deze relatie? Daarenboven hebben onze resultaten belangrijke gevolgen voor de praktijk omdat we de belemmeringen en mogelijke oplossingen voor een succesvolle internationaliseringsstrategie zullen identificeren. Daarnaast zullen we een antwoord proberen te geven op twee belangrijke praktische beleidsvragen: Hoe zal de inbedding in de thuisregio van het familiebedrijf zich ontwikkelen over de generaties? En hoe kunnen beleidsmakers een omgeving creëren zodat internationaal georiënteerde familiebedrijven een belangrijke hoeksteen worden van de regionale ontwikkeling?

Periode

01 februari 2020 - 31 januari 2024