Project R-10539

Titel

Chauffeur 4.0 (Onderzoek)

Abstract

Met dit project wil VIL meer instroom en hogere retentie bekomen in de transportsector door de inburgering van HRM (met uitgesproken aandacht voor KMO's) op het niveau van de chauffeur d.m.v.: - het ontwikkelen van een methodologie en toolkit (set van maatregelen) om op basis van betere matching tussen chauffeursverwachtingen en competentieprofielen de aantrekkelijkheid van het beroep te verhogen - het identificeren en toepassen van technologie die hiertoe bijdraagt - het creëren van een vernieuwende kijk op het beroep: waardecreatie i.p.v. louter een kost Het toepassen van bovenstaande aanpak zal niet enkel leiden tot een hogere instroom en retentie van chauffeurs in de transportsector. Het aanpakken van het chauffeurstekort zal ook een positieve impact hebben op het imago van de transportsector. De inburgering van HRM in de transportsector zal ook bijdragen aan het verzekeren van een kwaliteitsvolle en professionele dienstverlening. De klanten van de transportbedrijven zullen deze professionaliteit opmerken en waarderen waardoor zij hoogstwaarschijnlijk in de toekomst vaker een beroep zullen doen op het transportbedrijf om hun goederen op een veilige en professionele manier naar de gewenste bestemming te vervoeren. Dit project draagt dus ook bij aan het verbeteren van de competitiviteit van de bedrijven in de transportsector.

Periode

01 maart 2020 - 30 september 2022