Project R-10413

Titel

Verdere verdieping van marktpotentieel nieuwe biomerkers voor diagnose van axiale spondyloartritis (Onderzoek)

Abstract

In 2 onafhankelijke cohorten werden er nieuwe biomerkers geïdentificeerd voor een verbeterde diagnose van axiale spondyloartritis. Het huidige project zal mits een marktbevraging de resultaten van deze studie toetsen aan de noden en de vragen van de markt zodat er op basis hiervan een beslissing genomen kan worden over de patentstrategie.

Periode

01 januari 2020 - 31 december 2020