Project R-10512

Titel

Co-pyrolyse van stikstofbevattende geëxtraheerde biomassastromen tot actieve kool voor gebruik in elektrochemische energieopslag (Onderzoek)

Abstract

Het voorgestelde doctoraatsproject onderzoekt de conversie van biomassastromen naar marktcompetititeve elektrodematerialen, die gebruikt zullen worden in elektrochemische energieopslagsystemen oftewel supercapacitoren. Er zullen verschillende biomassastromen gebruikt worden, microalgen en lignocellulosische biomassa. Verder zullen er economisch interessante producten onttrokken worden aan de biomassa's voordat verdere verwerking zal volgen. Deze verdere verwerking zal gedaan worden met behulp van (co-)pyrolyse, een thermisch proces waarbij er verbrand wordt in een zuurstofvrije omgeving. Drie verschillende pyrolysetechnieken zullen worden onderzocht en vergeleken, zijnde conventionele en microgolfpyrolyse alsook hydrothermale carbonisatie. Na de pyrolyse zal het bekomen product, biochar, geactiveerd worden met behulp van fysische of chemische technieken. Dit zal resulteren in de productie van actieve kool. De uitdaging in dit onderzoek ligt in het feit dat verschillende processtappen zullen worden geoptimaliseerd en afgesteld zodat een perfect product wordt bekomen. Het finale doel is het combineren van verscheidene uitgeputte biomassastromen tot een gloednieuw economisch interessant product. Hierbij wordt ook nog eens onderzocht hoe beide stromen interageren, alsook welke het meest interessante verwerkingsproces is. Nadat dit proces is geselecteerd en geoptimaliseerd zal er ook onderzoek gedaan worden naar een schaalvergroting van dit proces tot op pilootschaal.

Periode

01 november 2019 - 31 oktober 2023