Project R-10556

Titel

Versterking op komst: verbeteren van de zorg van personen met multiple sclerose door het introduceren van "RADIOMICS" en "EPOMICS". (Onderzoek)

Abstract

NIET GOED GENOEG. Deze woorden vatten de behandeling van multiple sclerose (MS) samen. Hoewel MS ongeneesbaar is, vertraagt een vroege en effectieve behandeling de progressie. Er is dringend behoefte aan het versnellen van de prognose en behandeling van mensen met MS (MmMS). De manier om de passende DMT voor MmMS te vinden, is grotendeels gebaseerd op trail and error. Vertraging bij het detecteren van het niet aanslaan van de behandeling en bij het selecteren van een geschiktere DMT verslechteren de kwaliteit van leven (KvL) van MmMS. Ons doel is om de prognose en behandeling te versnellen. Wij geloven in het identificeren van nieuwe biomarkers in MRI (RADIOMICS) en evoked potentials (EPOMICS) met behulp van innovatieve machine learning technieken. In dit project, waarvoor we al een track record van samenwerking hebben, onderzoeken we de volgende hypothesen: 1 ° RADIOMICS kan de identificatie van MRI-laesies die leiden tot functionele schade verbeteren. Het identificeren van deze laesies is belangrijk omdat veranderingen in deze laesies leiden tot progressie van de invaliditeit. 2 ° RADIOMICS en EPOMICS biomarkers kunnen de voorspelling van lange-termijn progressie van invaliditeit verbeteren. Modellen voor prognose zijn noodzakelijk ter ondersteuning van behandelingskeuzes. 3 ° RADIOMICS en EPOMICS biomarkers kunnen progressie gevoeliger meten in vergelijking met huidige methoden. Dit zal resulteren in een snellere identificatie van non-responders. Hoe sneller MmMS de juiste behandeling krijgen, hoe meer hun invaliditeit wordt uitgesteld. Daarom streven we met dit project naar een verhoogde KvL voor MmMS. Er wordt aandacht besteed aan de training van promovendi (bv. de cursus www.ai4imaging.org) en aan technologieoverdracht.

Periode

01 maart 2020 - 29 februari 2024