Project R-10554

Titel

Circulerende orgaanspecifieke microRNA's als nieuwe biomarkers voor ziekterisico's veroorzaakt door blootstelling aan luchtverontreiniging tijdens de zwangerschap (Onderzoek)

Abstract

Blootstelling aan luchtvervuiling is een belangrijke factor in de ontwikkeling en verergering van pulmonaire en cardiovasculaire aandoeningen. Met het oog op het verlagen van het risico op deze ziekten, zeker in personen die vatbaarder zijn voor luchtverontreiniging, zijn moleculaire merkers die de vroege pathologische stadia van luchtvervuiling weerspiegelen een enorme meerwaarde. Op basis van recente onderzoeksresultaten veronderstellen we dat weefselspecifieke microRNAs (miRNAs), die in de bloedsomloop door de longen of het cardiovasculair systeem worden vrijgelaten onder invloed van luchtvervuiling-geïnduceerde schade, potentiële biomerkerkandidaten zijn. Om miRNA-profielen te identificeren die gelinkt zijn aan luchtverontreiniging en vroege veranderingen in cardiovasculaire parameters stellen wij voor om de circulerende miRNA-profielen te meten in serum van navelstrengbloed afkomstig van pasgeborenen van het ENVIRONAGE geboortecohort. MiRNA-expressieniveaus zullen bepaald worden met 'next-generation sequencing' wat toelaat om geheel nieuwe miRNAs te identificeren. Deze studieresultaten zullen er toe leiden dat we vatbare subpopulaties en individuen kunnen identificeren die in aanmerking komen voor een meer gerichte strategie voor ziektepreventie. Vanuit een klinisch perspectief zijn miRNA-profielen in het vroege leven, die betrokken zijn bij vroege veranderingen, bruikbaar in de ontwikkeling van diagnostische instrumenten en het monitoren van de effectiviteit van klinische behandeling

Periode

01 maart 2020 - 29 februari 2024