Project R-11495

Titel

Dorp op punt (Onderzoek)

Abstract

We zetten een traject op rond drie dorpspunten: een afgelopen dorpspunt ('t Dorpshuys in Opoeteren), een lopend dorpspunt ('t Kruispunt in Pelt) en een zoekend dorpspunt (het Steger). Ons doel is om samen met de collectieven achter deze initiatieven te leren hoe we dorpspunten meer wendbaar, rendabel en zelfvoorzienend kunnen maken. Concreet willen we (1) leren van de ervaringen van het afgelopen dorpspunt: wat werkte goed en wat minder goed? Wat heeft hen doen besluiten om te stoppen? Op basis van deze inzichten willen we (2) het lopend dorpspunt versterken door hun netwerk te verruimen, nieuwe kennis binnen te brengen (vb. Juridische kennis), beperkte investeringen door te voeren, enz. Met de kennis die we hier opdoen willen we ten slotte (3) samen met het zoekend dorpspunt een ondernemersplan uitwerken voor zowel de opstart als voor het gebruik en het beheer van hun dorpspunt. Al deze inzichten (4) verwerken we uiteindelijk in een Dorpspuntmodel. Dit is een draaiboek dat professionele actoren uit het middenveld, maar ook uit lokale en provinciale diensten ondersteunt om het ondernemerschap binnen dorpsgemeenschappen te versterken

Periode

01 januari 2021 - 30 juni 2023