Project R-10962

Titel

Optimalisatie van samenwerkingsverbanden in een ziekenhuis supply chain: integratie van locatie-, voorraad- en routeringsbeslissingen (Onderzoek)

Abstract

Ziekenhuizen worden geconfronteerd met steeds beperktere budgetten en een stijgende vraag naar hun diensten. Daardoor zijn ze constant op zoek naar manieren om hun kosten te reduceren en de efficiëntie van processen te verhogen, zonder afbreuk te doen aan de zorgkwaliteit. Logistieke kosten zijn de tweede grootste kost in een ziekenhuis, dus een beter beheer van de supply chain kan de kosten verlagen. Gegeven de internationale trend om ziekenhuisnetwerken te vormen voor het verbeteren van de zorg, zal in dit onderzoeksproject het potentieel van logistieke samenwerkingen binnen een ziekenhuisnetwerk bestudeerd worden. Om de voordelen van samenwerking te bepalen, zullen innovatieve wiskundige modellen ontwikkeld worden die beslissingsondersteunend gebruikt kunnen worden door ziekenhuizen. Ten eerste zullen locatie- en voorraadbeslissingen geïntegreerd worden om de optimale structuur van een coöperatieve supply chain te bepalen. Ten tweede zullen de logistieke processen binnen een coöperatieve supply chain geoptimaliseerd worden door voorraad- en distributiebeslissingen te integreren. Ten derde zal kostenallocatie toegepast worden om de besparingen correct en eerlijk te verdelen over de verschillende ziekenhuizen in een samenwerking. De drie modellen zijn ontwikkeld om toepasbaar te zijn in de complexe context van een ziekenhuis supply chain, maar kunnen ook gebruikt worden in andere contexten met gelijkaardige kenmerken.

Periode

01 oktober 2020 - 30 september 2023