Project R-10997

Titel

Gevaarlijke interventies op het gebied van rijgedrag door het gebruik van telematicagegevens: toepassing op jonge bestuurders in Qatar (Onderzoek)

Abstract

Het hoofddoel van deze studie is om aan te tonen dat telematica-apparaten met het juiste feedbackmechanisme (protocollen) kunnen worden gebruikt als een middel voor directe interventie om risicovol rijgedrag onder jonge volwassen bestuurders in Qatar te verminderen.

Periode

05 januari 2020 - 04 april 2023