Project R-10966

Titel

Herbestemming van de ruïne: voortbouwen op het fragmenteerde weefsel (Onderzoek)

Abstract

Het project REUSING THE RUIN vertrekt vanuit de hypothese dat het proces van aftakeling van een gebouw onvermijdelijk is en de kwaliteiten en kenmerken die daaruit voortvloeien nieuwe inzichten kunnen genereren met betrekking tot (her)gebruik en herbestemming. De waarden en principes die voortvloeien uit het hergebruik van de ruïne – als object zowel als concept – dragen bij tot de doelstellingen van duurzaam ontwerpen. De voorgestelde benadering vormt een alternatief voor de traditionele blik waarbij gebouwen als statische objecten benaderd worden die op hun best zijn op het moment van hun oplevering; nadat ze hun functie verliezen of het weefsel aftakelt kunnen deze ofwel afgebroken ofwel gerestaureerd worden naar hun oorspronkelijke toestand. Het doel van dit project is het leveren van een bijdrage aan de theorie van architectuur en herbestemming via de studie van (1) de eigenschappen van de ruïne als object en als proces, (2) de rol van de ruïne binnen architectuurtheorie, en (3) architecturale strategieën die voortkomen uit het erkennen van het proces van ruïnering. De methodologie bevat literatuurstudie, diepgaande analyse van 7 precedenten en ontwerpend onderzoek. Ontwerpend onderzoek is een innovatieve methode maar zeer geschikt voor het verwerven van nieuwe inzichten in dit domein. Voor dit project zal ik samenwerken met Prof. dr. C. Grafe (Bergische Universität Wuppertal), Prof. A. Fonteyne and Prof. M. Delbeke (beide ETH Zurich).

Periode

01 oktober 2020 - 30 september 2024