Project R-10790

Titel

Het verbeteren van strategische beslissingsprocessen van familiale KMO's: het versterken van de mate van gezamenlijke strategische besluitvorming door het combineren van het topmanagementteam en de raad van bestuur (Onderzoek)

Abstract

In dit onderzoeksproject focussen we ons op de strategische besluitvormingsprocessen van familiale KMO's. Kwaliteitsvolle strategische beslissingen zijn cruciaal voor succes op lange termijn. Wij stellen dat de kwaliteit van deze beslissingen verbeterd kan worden door een nauwe samenwerking tussen het topmanagement team en de raad van bestuur. Specifiek onderzoeken we hoe en in welke mate het topmanagement team en de raad van bestuur samenwerken door het vormen van een nieuw (strategisch) team in kader van de strategische besluitvorming. Om de voordelen van dit nieuwe team te maximaliseren, is het belangrijk om een aantal belangrijke aspecten in overweging te nemen in dit onderzoeksproject. Ten eerste onderzoeken we diversiteitseffecten binnen het nieuwe team aangezien deze effecten cruciale impact hebben op de uitkomsten van het team. Ten tweede benadrukken we het belang van samenwerking binnen het team alsook de rol van de leider van het nieuw gevormde team. Ten derde proberen we het debat rond prestaties van familiebedrijven te verrijken door het strategische partnership tussen topmanagement team en raad van bestuur als determinant van betere prestaties te hanteren. Samengevat gaan de resultaten van dit onderzoek de complexiteit van strategische besluitvorming alsook het gedrag en heterogeniteit van familiebedrijven in het algemeen ontrafelen en dit door de cruciale rol van een strategisch partnership tussen topmanagement team en raad van bestuur te benadrukken.

Periode

01 oktober 2020 - 30 september 2024