Project R-1401

Titel

MULTIPOL: Multifunctional polymer materials and systems with tailored mechanical, electrical and optical properties

Abstract

De toenemende behoefte van organische polymeren voor elektronische toepassingen wordt steeds meer kritiek, aangezien dit een snelgroeiende markt betreft en de huidige materialen beperkt zijn in termen van multifunctionaliteit, prijs en eigenschappen. Het MULTIPOL project stelt de ontwikkeling van radicaal vernieuwende organische materialen voor, gebaseerd op de SOLID (Solid on Liquid Deposition) technologie, onlangs ontdekt door HESSO. Er werd aangetoond dat het polymeer parylene kan worden gestort op een vloeibare ondergrond (droplet, film) op zo'n manier dat de vloeistof een vaste onderlaag vormt. De resulterende configuratie is chemisch stabiel en vormt de basis voor een grote verscheidenheid aan nieuwe micro-nano-systemen op het gebied van fluidics, medische technologie, micro-optica, telecommunicatie, "op maat gemaakte" filters op moleculair niveau, offer volume technologie, ultra gladde polymeer oppervlakken en luchtbel-vrij inkapseling. De eerste haalbaarheidsproeven die zijn uitgevoerd, openden de deur voor verdere onderzoeken. In het kader van de MULTIPOL project,zullen de partners hun inspanningen richten op het gebied van elektronische toepassingen, en meer bepaald op Smart Magneto-polymere Sensors and Actuators, organische transistoren (OFET), Organic Light Emitting Diodes (OLED, LED), organische zonnecellen en flexibele displays. Het MULTIPOL project is, met dit doel, opgericht om de groeiende parylene laag op een gecontroleerde manier 'te vervuilen'. Deze wijziging moet worden aangestuurd op elektronische aard, maar het is de bedoeling om de vrijlating van "starting" moleculen uit de vloeibare oppervlakken gecombineerd met de xylylene monomeer te ontwerpen, en zo een geconjugeerd polymeer (halfgeleider) of een copolymeer (dirigent) te creëren. Deze reactie zal zich voordoen in de nabijheid van de kernen van de xylylene over de vloeistof. Ofwel zal de functionele film op de vloeistof blijven voor de uiteindelijke toepassing, ofwel zal ze worden verwijderd. De gebieden die zijn verkregen van de nieuwe functionaliteiten, kunnen worden bepaald door in de eerste plaats inktjetdruk ofwel door een gedefiniëerde nano-aflevering van de vloeistof.

Periode

23 maart 2006 - 20 november 2008