Project R-10980

Titel

Rol van ApoE gemedieerde neuroinflammatie progressie van Alzheimer dementie. (Onderzoek)

Abstract

Alzheimer dementie (AD) is de meest voorkomende neurodegeneratieve aandoening en een wereldwijde socioeconomische uitdaging. Huidige therapeutische benaderingen verminderen AD-progressie niet, wat de nood aan nieuwe strategieën en meer complete AD-modellen aangeeft, de focus van dit project. Om klinische translationele waarde te bieden, zijn in vivo modellen die de volledige Amyloid-Tau-Neurodegeneratie (A/T/N) - as van AD recapituleren vereist en worden hier ontwikkeld. Deze modellen zijn cruciaal om inzicht te verwerven in het pathogenetische proces van AD, en om innovatieve therapieën te ontwikkelen. Recent werd een protectieve mutatie in APOE geïdentificeerd bij personen met ADAD mutaties, die de ontwikkeling van Tau-pathologie en klinische symptomen vertraagde. Daarnboven werd ApoE4 reeds vroeg geïdentificeerd als risicofactor, in tegenstellingtot ApoE2 wat een protectief effect schijnt te hebben. Hier onderzoeken we hoe ApoE via modulatie van neuroinflammatie, de door amyloïd veroorzaakte Tau-pathologie en Tau-geïnduceerde neurodegeneratie beInvloedt. Hiertoe zullen de microgliale profielen geïdentificeerd worden in verschillende AD-fasen, met behulp van ons eigen ontwikkelde, robuuste A/T/N-model. Vervolgens, zullen we interfereren met de microgliale respons op de neurodegeneratieve processen om de progressieve microgliale impact langs de A/T/N-as te onthullen. Tenslotte, zal de rol van ApoE en interactiepartners bij A/T/N-progressie worden bestudeerd.

Periode

01 oktober 2020 - 30 september 2023