Project R-10855

Titel

Reconstructie van vier decennia van spatio-temporele stuifmeelniveaus in de lucht voor België om de gevolgen voor de gezondheid te beoordelen (Onderzoek)

Abstract

Het algemene doel van dit onderzoeksproject is de beoordeling van de effecten van de door de berken en het gras in de lucht verspreide stuifmeelniveaus op de volksgezondheid in relatie tot de verontreiniging van de lucht aan het oppervlak en de klimaatverandering aan de hand van maximaal vier decaden van historische waarnemingen. Dit vereist (i) een reconstructie van de spatio-temporele verspreiding van pollen in de lucht met behulp van de CTM SILAM-inname ECMWF's (European Centre for Medium-Rangeweather Forecasts) heranalyseerde meteorologische datasets en vier decennia van gegevens over landgebruik en veranderingen in landgebruik die zijn geschat op basis van de erfenis van lange tijdreeksen van vegetatie-indices, welke zijn afgeleid van teledetectieplatforms zoals NOAA-AVHRR en de opvolgers daarvan. Verder vereist het (ii) het beschikbaar stellen en compileren van historische datasets over allergische pollenwaarnemingen vanuit de lucht (vanaf 1982), medische gegevens over patiënten die lijden aan hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen, inclusief ingrinitis en astma (Erasme Ziekenhuis-ULB vanaf 1998; Zeepreventorium vanaf het einde van de jaren tachtig; details over de gegevens van patiënten zie hoofdstuk 3. 1. over methodologie en paragraaf 3.3. over gegevens), sterftecijfers (vanaf 1987), gegevens over oppervlakteluchtvervuiling (vanaf de jaren negentig) uit regionale netwerken, en ECMWF- en interne meteorologische gegevens. iii) Evaluatie van en inzicht in het effect van gezamenlijke blootstelling aan deze biogene deeltjes met antropogene luchtverontreinigende stoffen op de gezondheid van de allergische bevolking op basis van statistische gezondheids- en epidemiologiemodellen. Uiteindelijk wordt een robuust voorspellingsmodel voor stuifmeelniveaus en nieuwe inzichten voor preventiemaatregelen tegen pollinose in België nagestreefd die zouden kunnen leiden tot de ontwikkeling van een stuifmeelapplicatie voor België, met inbegrip van nieuwe inzichten in de kritische allergiegrens van stuifmeelniveaus

Periode

15 december 2019 - 15 september 2024