Project R-10629

Titel

De wereldwijde zoektocht naar talent: (Top) Management Teams, Diversiteit in Nationaliteit, en het Succes van Ondernemingen (Onderzoek)

Abstract

In een competitieve omgeving vormt het een uitdaging om getalenteerde en hoogopgeleide werknemers aan te trekken. Daarom kijken bedrijven vaak naar het buitenland om talent aan te trekken. Dit geldt ook voor de belangrijkste werknemers van het bedrijf: de leidinggevenden in het Top Management Team (TMT). In dit project onderzoeken wij of en wanneer internationalisering van het TMT bedrijfsresultaten beïnvloedt. Wij richten ons op de mogelijkheden van TMTs om de aanwervingen en nationale diversiteit in lagere organisatieniveaus te beïnvloeden: managementteams en de werknemersbasis op het niveau van bedrijfseenheden. Dit aanwervingsbeleid kan cruciaal zijn voor de bedrijfsprestaties: Hoewel het topmanagement van een bedrijf het mandaat heeft om strategieën te formuleren en middelen toe te wijzen, hangt veel af van de afstemming op de lagere organisatieniveaus of dit een substantiële impact heeft op de bedrijfsdoelstellingen. De analyse focust op twee samenhangende maatstaven van succes: export en productiviteit. Wij ontwikkelen een unieke en zeer rijke dataset op bedrijfs- en bedrijfseenheid niveau die de volledige populatie van ondernemingen in Nederland omvat, in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland. We gebruiken dynamische paneldatatechnieken voor multi-level en mediatie analyses, en complementeren de empirische aanpak met interviews met mensen uit de praktijk. Onze bevindingen hebben managementimplicaties met betrekking tot het vermogen van bedrijven om hoogopgeleide migranten aan te trekken voor betere bedrijfsprestaties, en beleidsimplicaties betreffende de rol van migratiemaatregelen en lokaal beleid om migranten aan te trekken.

Periode

01 april 2022 - 31 maart 2023