Project R-10789

Titel

FABLITE – Een lichtbladmicroscopie en microfabricage 'ménage-àdeux' voor fysiologische structurele biologie in reële tijd en met hoge doorvoer.

Abstract

Structurele biologie verschaft de gedetailleerde 3D-architectuur van biomoleculen en is essentieel voor bv. het rationeel ontwerp van geneesmiddelen of biosensoren. Desondanks presteren structurele methoden zeer slecht voor moleculen die structureel flexibel zijn of voor moleculen zoals membraaneiwitten, die een complexe fysiologische omgeving nodig hebben. In dit onderzoeksproject pakken we beide problemen aan door het combineren van innovatieve optische microscopie- en microfabricagemethoden. We werken een nieuwe en breed toepasbare fluorescentiemethode uit op basis van lichtbladmicroscopie (SPIM), die het mogelijk maakt om in realtime structurele veranderingen van biomoleculen te kwantificeren met o.a. ongekend gemak en doorvoersnelheid. We maken ook veelzijdige microapparaten waarin we membraaneiwitten inbedden in een bijna-natuurlijke context. In combinatie met SPIM kunnen we dan op unieke wijze fysiologisch relevant realtime structureel onderzoek doen. We valideren onze ontwikkelingen en bieden veel nieuwe inzichten in het bacteriële eiwit LmrP als modelsysteem voor transmembraan metaboliettransport en voor transporters die betrokken zijn bij verschillende menselijke ziekten en bij drugresistentieontwikkeling bij bacteriën. Dit project vormt een stevige basis voor superieure membraaneiwit-screeningstests en is een kiem voor vele innovatieve ontwikkelingen en toepassingen in de optische microscopie en microapparatenbouw.

Periode

01 oktober 2020 - 30 september 2024