Project R-10791

Titel

Oorzaak-gevolg relaties tussen hersennetwerken en de coördinatie tussen ledematen bij ouderen en het effect van oscillerende transcraniële hersenstimulatie op training-geïnduceerde neuroplastische veranderingen en motorische uitvoering. (Onderzoek)

Abstract

Gezond ouder worden is een maatschappelijke uitdaging met een grote economische impact. Het vergaren van kennis over neurodegeneratieve veranderingen die actieve participatie in de maatschappij beperken is uiterst belangrijk. Leeftijds-gerelateerde structurele en functionele veranderingen in de hersenen hebben gevolgen voor de motorische coördinatie tussen de vier ledematen. Aangezien veel dagdagelijkse activiteiten gekenmerkt worden door bewegingen met meerdere ledematen, zoals autorijden of je veters binden, is onderzoek naar de onderliggende neurale mechanismen van de verstoorde motorische coördinatie zeer relevant. Eerdere studies combineerden beeldvorming van de hersenen met motorische taken en hebben de relatie tussen hersenactiviteit en verstoorde coördinatie bij ouderen beter in kaart gebracht. Wij gaan daarentegen niet-invasieve hersenstimulatie gebruiken om oorzaakgevolg relaties tussen hersenfunctie en motorische coördinatie te bestuderen. Daarna gaan we deze nieuwe kennis gebruiken om een protocol voor hersenstimulatie als interventie bij ouderen te ontwikkelen. Meer bepaald gaan we onderzoeken of stimulatie in combinatie met training leidt tot een sterkere verbetering van motorische coördinatie dan training alleen. Samengevat is dit project logisch opgebouwd, vertrekkende vanuit onderzoek naar de onderliggende mechanismen van verstoorde coördinatie bij ouderen, tot een doelgericht interventieprogramma om deze motorische coördinatie te verbeteren.

Periode

01 oktober 2020 - 30 september 2024