Project R-10648

Titel

Verstoorde lipofagie verdraait schuimige macrofagen naar een ziektebevorderend fenotype in progressieve MS. (Onderzoek)

Abstract

Tijdens Multiple sclerose (MS) dringen immuuncellen de hersenen binnen waar ze de beschermende laag rondom de zenuwen, genaamd myeline, afbreken hetgeen leidt tot ziektesymptomen. Deze immuuncellen hebben echter ook een belangrijke functie bij het herstel van beschadigd weefsel. Vooralsnog is het onduidelijk waarom er maar een beperkt herstel van laesies in MS waargenomen wordt. Onze recente bevindingen tonen aan dat wanneer vetten afkomstig van myeline zich ophopen in immuuncellen, hun herstel bevorderende eigenschappen onderdrukt worden. Bovendien wijzen onze resultaten er op dat een mechanisme dat een cel helpt om zijn overtollige vetten kwijt te raken, genaamd lipofagie, faalt in MS. In dit project zullen we ontrafelen welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor de verstoorde lipofagie in immuuncellen die myeline opnemen, en zullen onderzoeken of het stimuleren van lipofagie een effectieve therapeutische interventie voor MS is. Op deze manier verkrijgen we nieuwe inzichten in de mechanismen die leiden tot het ontstaan van laesies in MS en kunnen we mogelijk komen tot een betere behandeling voor de ziekte.

Periode

01 januari 2020 - 31 december 2021