Project R-10703

Titel

Impliciete en expliciete leerstrategieën voor het verbeteren van mobiliteitsgerelateerde cognitieve motorische dubbele taakprestaties bij multiple sclerose (Onderzoek)

Abstract

Dit project onderzoekt hoe complexe stapbewegingen kunnen worden aangeleerd in personen met cognitieve en motorische beperkingen ten gevolge van MS. Personen zullen stapbewegingen in een bepaalde volgorde aanleren, en hierbij verschillende soorten instructies of feedback (bijvoorbeeld geluid of muziek) krijgen. Nadien wordt de mate van automatisatie gemeten tijdens zogenaamde dubbeltaken, waarbij personen bewegen en tegelijkertijd een cognitieve taak uitvoeren. Tijdens het bewegen met en zonder dubbeltaken zal de hersenactiviteit, in gebieden verantwoordelijk voor het plannen van bewegingen, gemeten worden door elektrodes die geplaatst zijn op het voorste deel van de schedel. De inzichten van het onderzoek kunnen leiden tot betere revalidatie programma's voor personen met beperkingen in de cognitie. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met de Vlaamse MS Centra.

Periode

01 januari 2020 - 31 december 2021