Project R-11435

Titel

leanH2 - Fundamenteel Onderzoek naar Zonlicht-gedreven Waterstofopwekking met Behulp van Abundante Katalysatoren en Duurzame Hybride Perovskieten als Lichtabsorbers. (Onderzoek)

Abstract

CLEANH2 zal de kritische problemen aanpakken om de waterstofproductie via zonne-energie gedreven splitsing van water efficiënt en betaalbaar te maken. CLEANH2 is een coöperatief en interdisciplinair basisonderzoeksproject met de gemeenschappelijke doelstelling om een grote bijdrage te leveren aan een fundamenteel begrip van hoe de efficiëntie en stabiliteit van door zonne-energie aangedreven watersplitsingsprocessen kunnen verbeterd worden en deze kennis te gebruiken om belangrijke doorbraken te creëren, met name om op betaalbare manieren zonlicht om te zetten in chemische energie met behulp van een elektrochemisch-fotovoltaïsche (EC-PV) benadering. CLEANH2 omvat de meest geavanceerde wetenschappelijke technieken en een krachtige synergie tussen 1) chemici voor het ontwerpen en synthetiseren van nieuwe stabiele zonnecel technologieën en katalysatoren opgebouwd op basis van gemakkelijk toegankelijke elementen, 2) fysici om theoretische problemen aan te pakken bij het beschrijven, begrijpen en afstemmen van elektron- en transportverschijnselen, 3) ingenieurs om relevante parameters van de verschillende kritische subcomponenten te meten en te benchmarken, en om hun gezamenlijk gedrag te evalueren en, 4) economen voor de economische analyse en milieueffectstudies.

Periode

01 januari 2021 - 31 december 2024