Project R-10841

Titel

IOF Proof of Concept project: GMP Booster (Onderzoek)

Abstract

Het GMP Booster project bouwt verder op het marktonderzoek en business plan dat resulteerde uit het IOF project ATMP Center. In dit project staan operationaliseren van het business plan, het verfijnen van de IP-kennisinbrengen vanuit de universiteit en het vinden van investeerders centraal. Hiertoe zal een toegewijde projectmanager nauw interageren met alle relevante stakeholders.

Periode

01 mei 2020 - 30 april 2021