Project R-10772

Titel

Kwalitatief onderzoek van het socio-econmisch weefsel in Limburg met als doel het opzetten van een projectontwikkeling met Economische Clusters in Limburg

Abstract

POM Limburg wil een projectwerking opzetten rond Economische Clusters in Limburg. Deze Clusters moeten het mogelijk maken dat gemeenten samen economische uitdagingen aanpakken, daar waar individuele gemeenten schaal voor missen. De opdracht bestaat uit twee onderdelen: (1) een kwalitatief onderzoek van het socio-economisch weefsel in Limburg op basis van gesprekken met experten en stakeholders die het lokaal weefsel kennen en (2) het uitwerken van scenario's voor Economische Clusters in Limburg op schaal van gemeenten en bedrijventerreinen. Het voorstel is om met 3 types kaarten te werken - kaarten van de economische dynamiek, kaarten van socio-economische netwerken en kaarten van ruimtelijk-economische systemen - en deze in te zetten om 2 interviewrondes te structureren. De eerste interviewronde resulteert in een analyse van het huidige socio-economisch weefsel van Limburg en de tweede resulteert in een reeks gevalideerde scenario's voor Economische Clusters

Periode

01 mei 2020 - 31 augustus 2020