Project R-11119

Titel

Het potentieel van zaadbanken en kieming van pioniersoorten op terrils. (Onderzoek)

Abstract

Het herinrichten en herbegroeien van post-industriële sites is een uitdaging voor het moderne landbeheer. Er bestaat een groeiende belangstelling voor het aanwenden van spontane successieprocessen voor het herstellen van verstoorde en gedegradeerde sites. Op mijnterreinen zijn de vroeger aanwezige ecosystemen volledig vernield door het opstapelen van afval van de steenkoolwinning op de originele bodem. Successie moet starten vanaf het naakte substraat. Het toekomen en ophopen van verspreidingsstructuren (zaden) vanuit omliggende ecosystemen alsook het kiemen en opgroeien ervan zijn cruciale en tegelijkertijd kwetsbare processen voor het vormen van een vegetatiedek. Zowel kieming als overleven van de kiemplanten worden beïnvloed door de interactie met microorganismen die aanwezig zijn in en op/rondom de zaden. De extreme condities op terrils kunnen zowel de samenstelling van het plantenmicrobioom beïnvloeden alsook de selectie van stammen die verticaal doorgegeven worden van de moederplanten naar de zaden. De bedoeling van dit onderzoek is het inschatten van het potentieel van de zaadbank van een onbegroeide mijnterril en zowel de kiemingsvereisten als de zaad-micro-organismen interacties te bestuderen van de meest prominente soorten in de zaadbank.

Periode

01 januari 2021 - 15 december 2021