Project R-11120

Titel

Een thuis weg van huis maken: gender-diverse ervaringen van asielzoekers in Kaapstad, Zuid-Afrika, bij het maken van een thuis. (Onderzoek)

Abstract

In Zuid-Afrika worden asielzoekers momenteel niet gehuisvest i n vluchtelingenkampen en mogen ze zich vestigen en werken waar ze willen. Aangezien er op vele gebieden een voortdurende spanning bestaat tussen de plaatselijke bevolking en migranten, wordt de regelgeving m.b.t. de vestiging van asielzoekers nu herzien. Vrouwen, LGBTIAQ+ en andere gender-diverse personen zijn kwetsbaarder voor gender-gerelateerd geweld, mensenhandel en dakloosheid tijdens migratie en hervestiging. Om te begrijpen hoe een diverse groep asielzoekers effectiever kan worden ondersteund, beoogt dit onderzoek te l eren hoe genderidentiteit de ervaringen van asielzoekers beïnvloedt m.b.t. het maken van een ' thuis'. Er wordt ook beoogd om manieren voor te stellen waarop architectuur ingezet kan worden om deze mensen te ondersteunen. In een kwalitatieve studie met asielzoekers zal een combinatie van participatieve feministische en architecturale ontwerpmethoden toegepast worden, om zo het welbevinden van deelnemers te waarborgen. Studenten (interieur)architectuur zullen betrokken worden bij de dataverzameling en het ontwikkelen van architecturale ontwerpvoorstellen om i ndividuen i n de toekomst beter te kunnen ondersteunen. Naast het publiceren via traditionele academische kanalen, zullen manieren worden onderzocht om op een meer toegankelijke manier resultaten te communiceren en te delen, om zo de i mpact te vergroten en een breder publiek te bereiken, o.a. beleidsmakers, dienstverleners en het grote publiek.

Periode

01 mei 2021 - 31 december 2025