Project R-11216

Titel

De effecten van blootstelling aan luchtvervuiling en een groene leefomgeving tijdens de zwangerschap en eerste levensjaren op de menselijke darmflora en de bijhorende gevolgen op cardiovasculair functioneren en cognitieve prestatie. (Onderzoek)

Abstract

Onze omgeving is een belangrijke factor die onze gezondheid bepaalt. Luchtvervuiling is geassocieerd met nadelige gezondheidseffecten, terwijl contact en toegang tot groene ruimte zorgen voor een toename in levenskwaliteit. Tot vandaag bestaan er geen studies die de impact van omgevingsfactoren, zoals luchtvervuiling en groene ruimte blootstelling, op het menselijke darmmicrobioom en de gerelateerde gezondheidseffecten hiervan bestuderen. In dit project wil ik het effect van blootstelling aan luchtvervuiling en groene ruimte tijdens de zwangerschap en het vroege leven bestuderen op het darmmicrobioom en de gevolgen hiervan op cardiovasculair functioneren en cognitieve prestatie. Het project wordt uitgevoerd binnen het kader van het ENVIRONAGEgeboortecohort waarin 450 stoelgangstalen van 4 tot 8 jarige kinderen geanalyseerd worden op bacteriële samenstelling, rijkheid, diversiteit en functie. Associaties worden gemaakt tussen de microbioomresultaten en luchtvervuiling en groene ruimte blootstelling – gebaseerd op luchtvervuilingsmodellen, interne blootstellingsmerkers en groenkaarten – tijdens beide ontwikkelingsperiodes. Vervolgens worden de gevolgen van de geobserveerde microbioomveranderingen op het cardiovasculaire fenotype (bloeddruk en microcirculatie) en de cognitieve prestatie bestudeerd. Bevindingen van deze studie hebben het potentieel om bij te dragen aan striktere omgevingsblootstellingslimieten die individuen beschermen tijdens vatbare levensperiodes.

Periode

01 november 2020 - 31 oktober 2022