Project R-11124

Titel

Socio-economische impact van mini-grids obv hernieuwbare zonne-energie voor rurale gemeenschappen in Tanzania – analyse en verbetering van het beleid. (Onderzoek)

Abstract

Een groot deel van de bevolking in de ontwikkelingslanden heeft nauwelijks toegang tot modern en propere energiediensten, vooral dan in rurale gebieden, en hernieuwbare energiebronnen zijn een mogelijke optie. Rurale elektrificatie met hernieuwbare energie, in bijzonder met PV, wordt gezien als een beloftevolle optie voor rurale gemeenschappen in ontwikkelingslanden, inclusief Tanzania. Maar ondanks de toenemende inspanning om deze gebieden van elektriciteit te voorzien, is er weinig gekend over de socio-economische impact van elektrificatie obv solar mini-grids op rurale gemeenschappen. Dit onderzoek focust op de socio-economische impact van elektrificatie van rurale gebieden via solar mini-grids in Tanzania, via een analyse van technische, economische en sociale aspecten van solar mini-grid elektrificatie, en rekening houdend met de onzekerheden waarmee elektriciteitsvoorziening in Tanzania kampt. Focus ligt op de analyse van het potentieel voor de gemeenschap van het gebruik van de geproduceerde energie voor productieve doeleinden (dus voorbij het individuele gebruik). Het onderzoek hanteert een mixed method aanpak en zal cases selecteren in rurale gebieden waar een operationeel solar PV mini-grid aanwezig is of al gepland is. Het onderzoek wil een framework opstellen voor de implementatie van solar mini-grids dat rurale gemeenschappen ondersteunt bij de sociale en economische uitdagingen waarmee ze te maken hebben. Het wil ook input geven aan beleidsmakers in Tanzania die de geplande elektrificatieprogramma's voor rurale gebieden uitrollen om tegen 2030 de duurzame ontwikkeling van de gebieden te garanderen via een verbeterde toegang tot elektriciteit.

Periode

01 februari 2021 - 31 december 2024