Project R-11235

Titel

Van Onco naar Cardio: AGEs als nieuw doelwit voor hartproblemen na chemotherapie. (Onderzoek)

Abstract

De kankerpatiënten van vandaag zijn de hartpatiënten van morgen. Chemotherapie redt levens, maar kan leiden tot hartproblemen. Het medicijn doxorubicine is doeltreffend tegen kanker, maar is toxisch voor het hart. De kans op het ontstaan van hartfalen door doxorubicine behandeling is dosisafhankelijk en stijgt tot 48% bij hoge dosis. Verhoogde oxidatieve stress wordt verondersteld het onderliggende mechanisme te zijn, maar het inzicht in het ontstaan van de ziekte blijft onvolledig en doeltreffende oplossingen om het hart te beschermen zijn er niet. Hierdoor ontbreekt de geschikte zorg voor deze specifieke patiëntenpopulatie. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat versuikerde eiwitten (i.e. AGEs) zich opstapelen in patiënten met hartproblemen. Daarnaast heb ik recent aangetoond dat deze AGEs in verhoogde mate aanwezig zijn in het bloed en in de harten van ratten behandeld met doxorubicine. In mijn projectaanvraag veronderstel ik dat AGEs zorgen voor de verstoring van de functie en structuur van hartspiercellen na doxorubicine chemotherapie. Eerst onderzoek ik de schadelijke effecten van AGEs. Daarna verhinder ik de vorming ervan om de beschadiging van het hart te voorkomen. Op lange termijn kunnen AGEs doelwitten zijn om kankerpatiënten die behandeld worden met chemotherapie te beschermen.

Periode

01 november 2020 - 31 oktober 2022