Project R-11240

Titel

Autoantilichamen geïnduceerd door ruggenmergschade als biomerkers voor patiënt stratificatie (Onderzoek)

Abstract

Traumatische ruggenmergschade wordt veroorzaakt door beschadiging van het ruggenmerg, wat vaak leidt tot verlamming en gevoelsverlies. Vanwege een grote patiënt diversiteit zijn de huidige neurologische scoresystemen en beeldvorming ontoereikend om het ziekteverloop en therapierespons te voorspellen. Recent werd aangetoond dat antilichamen de schade kunnen verergeren. Bij ruggenmergschade wordt de bloed-ruggenmerg barrière verbroken, waardoor eiwitten van het ruggenmerg in het bloed terechtkomen. Deze eiwitten kunnen een immuunrespons uitlokken waarbij autoantilichamen gevormd worden die bijdragen tot bijkomende schade. Het doel van dit project is de identificatie en karakterisatie van nieuwe autoantilichaam biomerkers die kunnen leiden tot stratificatie van ruggenmergschade patiënten voor diagnose, prognose en therapierespons. Bloedstalen van ruggenmergschade patiënten zullen gescreend worden voor antilichamen die reactief zijn tegen ruggenmerg eiwitten. Vervolgens worden het ziekteverloop, complicaties, merkers voor ontsteking en neurodegeneratie vergeleken bij patiënten die wel of geen antilichaam reactiviteit vertonen. De actieve bijdrage van deze autoantilichamen in het ziekteproces zal bestudeerd worden door middel van een muismodel. Deze autoantilichamen kunnen uitstekende biomerkers zijn die informatie verschaffen over het letsel en met het ziekteverloop kunnen gecorreleerd worden. Dit zal de diagnose, prognose en therapie voor ruggenmergschade patiënten verbeteren.

Periode

01 november 2020 - 31 oktober 2022