Project R-11799

Titel

Erasmus+ Strategisch partnerschap: "SEIAA" (Onderwijs)

Abstract

SEIAA werkt aan de bewustwording rond sociale en ecologische en duurzaamheidsuitdagingen in architectuur en planning. Het doet dit door een dialoog op te starten over deze onderwerpen tussen vier verschillende architectuurfaculteiten in Europa en met belanghebbenden in verschillende sectoren. In bredere zin ondersteunt het SEIAA-initiatief de Agenda 2030 van de door de Verenigde Naties gedefinieerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (de zogenaamde SDGs). SEIAA organiseert drie workshops die studenten een inspirerende onderwijssfeer bieden om met deze onderwerpen om te gaan. Naast architectuuronderzoekers en -docenten (RTT's) worden ook sociale en milieudeskundigen uitgenodigd om met hun knowhow bij te dragen aan de workshops. Verder zijn er samenwerkingsverbanden met ngo's en lokale gemeenschappen gepland met het oog op een actieve deelname aan de samenleving en het vergroten van de impact van het ontwikkelde project door de architectuurstudenten.

Periode

01 september 2020 - 31 augustus 2023