Project R-11140

Titel

Systeembenadering van milieu en gezondheid in de Urban (Onderzoek)

Abstract

Wereldwijd komt de gezondheidstoestand van mensen steeds meer onder druk te staan door demografische groei, gebruik van primaire energie, mobiliteit en verstedelijking. Elk jaar sterven in de EU-landen gemiddeld meer dan 1,2 miljoen mensen vroegtijdig. Er bestaan echter grote verschillen in levensverwachting op grond van sociaaleconomische status, geslacht, leeftijd en etniciteit. Vooral steden scheppen de voorwaarden voor gezondheidsproblemen, zoals een zittende levensstijl, ongezonde eetgewoonten, lucht- en andere vervuiling en stress. Aan de andere kant bieden steden ook kansen voor structurele en langdurige gezonde transformaties in levensstijlen en gezondheidssituatie. De grote vraag is echter hoe deze transformaties tot stand kunnen worden gebracht in een situatie waarin de complexiteit van stedelijke gezondheidsproblemen toeneemt en er veel actoren bij betrokken zijn. In toenemende mate wordt erkend dat een disciplinaire en sectorale aanpak niet langer volstaat, maar dat een geïntegreerde, holistische benadering nodig is van de fysieke, sociale en institutionele factoren die bepalend zijn voor de stedelijke gezondheid en de ongelijkheid op gezondheidsgebied. In een dergelijke systeembenadering van onderzoek en beleid inzake stedelijke gezondheid komt gezondheid niet langer alleen voort uit geïsoleerde causale effecten, maar ook uit de (niet-)lineaire positieve en negatieve terugkoppelingseffecten tussen de verschillende kenmerken van een systeem in de tijd. Gebaseerd op een systeembenadering en nieuwe allianties tussen academische disciplines (epidemiologie, volksgezondheid, bewegingswetenschappen, psychologie, geografie, sociologie) en sectoren (burgers, ondernemers, medische centra, overheden, NGO's) biedt SURREAL een uniek, creatief en enkelvoudig trainingsnetwerk voor 15 Early Stage Researchers (ESR's) om gezamenlijk inzichten te creëren in het complexe stedelijke gezondheidssysteem en om effectieve interventies in het systeem mede te ontwerpen en te implementeren. Uitgerust met deze expertise en ondersteund door innovatieve trainingsvormen, zoals Collaborative Learning in Practice, leidt SURREAL de volgende generatie professionals op in de stedelijke gezondheidszorg

Periode

01 januari 2021 - 31 december 2024