Project R-11109

Titel

H2020 MSCA ITN SAPIENS herindiening (Onderzoek)

Abstract

Duurzaam aanbesteden betreft de incorporatie van duurzame en sociale overwegingen in aankoopbeslissingen. Dit draagt bij aan de SDG's van de Verenigde Naties. Het project SAPIENS zal wetenschappelijke analyses voeren om duurzaam aanbesteden te bevorderen en overheidsaankopers de instrumenten te bezorgen om duurzaam aan te besteden met respect voor internationale en Europese bepalingen. De strategie onder dit project bestaat erin het potentieel van duurzaam aanbesteden te bevorderen door bij te dragen tot het vormen van een nieuwe generatie van experts die in verschillende disciplines actief zijn (recht, economie, managementwetenschappen) en kennis hebben van de diverse methodologiëen. Het interdisciplinair doctoraatsonderzoek zal focussen op 15 thema's op basis van drie grote lijnen: 1. van de internationale agenda tot de praktijk (actoren, businessmodellen, nieuwe aanpak van duurzaam aanbesteden) ; 2 aanbesteding om SDG's te bereiken (menselijke aspecten, arbeid, vrouwenrechten, milieugerelateerde bezorgdheden, KMO's) 3 sector-specifieke toepassing van duurzaam aanbesteden (bouw, textiel en catering).

Periode

01 maart 2021 - 28 februari 2025