Project R-11507

Titel

Erasmus + Strategisch partnerschap "HAPHC" (Onderwijs)

Abstract

Het online ondersteuning van actief leren (OSAL) -project heeft tot doel leraren te trainen hoe ze leerresultaten kunnen verbeteren en de gezondheid kunnen bevorderen door middel van de PAAC-benadering, ook in een digitale omgeving. Door theoretische activiteiten te vervangen door een fysiek activiteitenprogramma op school binnen het curriculum (PAAC), zullen de kinderen fysieke activiteit (PA) volgen terwijl ze hun curriculum leren in een digitale omgeving. Het gebruik van scholen als interventie-arena bereikt alle sociaal-conomische, culturele en gezondheidsstatus lagen met het potentieel om de ongelijkheid op het gebied van gezondheid en pedagogische prestaties te elimineren, met het plan om de bestaande technologieën te laten ontwikkelen en de methoden toe te passen dat lesgeven goede leer- en gezondheidsresultaten zou opleveren, ook in een digitale versie. Toch ontdekte het onderzoeksteam problemen met de implementatie van online onderwijs als gevolg van een gebrek aan ervaring, opleiding en kennis van leraren, problemen met toegang tot digitale technologie en een internetverbinding, en gebrek aan kennis en opleiding van leerkrachten en ouders over hoe ze het digitale leren thuis kunnen ondersteunen. Voor OSAL moet de geschikte set van digitale tools, methoden en benaderingen worden ontwikkeld om de effecten van een grootschalige longitudinale online interventie te evalueren. In OSAL zijn er de volgende thematische gebieden, i) digitaal leren en cognitie, ii) voeding en groei, inclusief obesitas, iii) fysieke activiteit en fysieke gezondheid in een digitaal tijdperk, iv) mentale gezondheid en kwaliteit van leven in het digitale tijdperk v) opleiding van docenten en studenten in het onderwijs voor leren in een digitale omgeving, voor kinderen. Dit zal hopelijk alle kinderen in staat stellen om fysieke activiteit uit te voeren en ook online te leren. Een gelijk aantal van vrouwen en mannen zijn ook vertegenwoordigd onder het onderzoeksteam dat verschillende aspecten en ideeën zal inbrengen in de ontwikkeling van de IO's. Het belangrijkste doel van het Erasmus + -programmaplan is het verbeteren van digitale competenties en het ontwikkelen van innovatieve benaderingen van innovatie voor kinderen door het ontwikkelen van innovatieve onderwijspraktijken voor een digitale computer omgeving, digitale platforms en voor implementatie, en Moodle-cursus over actief leren in de digitale omgeving voor huidige en toekomstige leraren op basisscholen. OSAL benadrukt de prioritaire thematische gebieden die worden gegeven in de oproep tot ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de innovatieve en effectieve digitale aanpak materialen en systemen voor het basisonderwijs, ontwikkeling van hoogwaardige stelsels voor voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang door middel van duurzame investeringen, kwaliteit en efficiëntie van onderwijs, opleiding en jeugd systemen. Het doel is om leraren en studenten in het onderwijs op te leiden en toe te rusten om actief te leren door middel van lichaamsbeweging in de digitale omgeving, wat de volksgezondheid zal bevorderen binnen lichamelijke activiteit, inactiviteit, voeding en preventie van niet-overdraagbare ziekten bij kinderen op basisscholen en het verbeteren van leerresultaten. Het project omvat partners uit verschillende sectoren, zoals de academische wereld, de gemeente, het basisonderwijs, en creëert daardoor een transversaal samenwerkingsnetwerk van hoogopgeleide experts in een pan-Europese studie.

Periode

01 september 2020 - 31 augustus 2023