Project R-11810

Titel

Een globale aanpak voor het herstel van landbouwgrond door verbeterde fytoremediatie, gekoppeld aan geavanceerde productie van vloeibare biobrandstoffen en een klimaatvriendelijk kopersmeltproces (Onderzoek)

Abstract

Phy2Climate zal 5 fytoremediatiepilots op TRL-5 valideren in Spanje (Zuid-Europa), Servië (Balkan-regio), Litouwen (Baltische regio), Argentinië (Zuid-Amerika) en India (Zuid-Azië). De geselecteerde verontreinigde locaties vertegenwoordigen de meest voorkomende bodemverontreinigingen wereldwijd. De proefprojecten op het gebied van fytoremediatie zullen energiegewassen opleveren zonder dat er sprake is van indirecte veranderingen in landgebruik (iLUC). De energiegewassen zullen worden gebruikt voor een proefinstallatie van een bioraffinaderij in Duitsland die geavanceerde biomassaverwerkingstechnologieën combineert. Dit om vier soorten schone drop-in biobrandstoffen te produceren voor het weg- en scheepvaartvervoer: EN 14214 biodiesel, ISO 8217 scheepsbrandstoffen, EN 590 diesel en EN 228 benzine. Daarnaast zal ook bio-cokes worden geproduceerd ter vervanging van petroleumcokes in de metallurgische industrie. Er wordt gestreefd naar een aanzienlijke kostenvermindering. Het mondiale potentieel voor de productie van biobrandstoffen van de Phy2Climate-aanpak wordt geraamd op 137 miljoen m3 per jaar. Voorts wordt de specifieke broeikasgasemissiereductie van de geproduceerde "drop-in "biobrandstoffen geraamd op 149% ten opzichte van de fossiele equivalenten, wat resulteert in een totaal besparingspotentieel van 500 Mega-ton CO2eq per jaar. Het werkprogramma is verdeeld in 7 werkpakketten die specifiek zijn ontworpen om de doelstellingen van het project te verwezenlijken en om bij te dragen tot de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. Het Phy2Climate-consortium verenigt 17 partners uit 10 verschillende landen met sterke interdisciplinaire expertise op het gebied van projectmanagement, bodemsanering, geavanceerde biobrandstoftechnologieën, ecologische en sociale duurzaamheid, juridische analyse, bedrijfsontwikkeling en communicatie en verspreiding.

Periode

01 januari 2021 - 30 juni 2025