Project R-11202

Titel

Luchtverontreinigende roetdeeltjes en nadelige effecten op de nieren: translocatie, nierfunctie en niertransplantuitkomst (Onderzoek)

Abstract

Luchtvervuiling vormt een groot gezondheidsrisico. Toch is inzicht in de blootstellingseffecten aan roetdeeltjes – gekend als een van demeest toxische componenten van luchtvervuiling – schaars in plaatsen buiten de long. Recent toonde onze onderzoeksgroep de translocatie van deze roetdeeltjes aan van de systemische circulatie naar de urine. Alzo zijn de doelen van dit project om (i) de accumulatie van roetdeeltjes in de nieren en excretie in de urine te bestuderen, (ii) hun rol in de ontwikkeling/verergering van nierdysfunctie na te gaan en (iii) te onderzoeken of de partikels een nadelig effect hebben op niertransplantuitkomst. Om gedetailleerde informatie te waarborgen worden de doelen onderzocht op verschillende biologische levels. Eerst wordt de translocatie, bioaccumulatie en excretie van geïnhaleerde roetdeeltjes onderzocht in muis en humaan nierweefsel en urine dankzij onze state-of-the-art labelvrije detectiemethode. Hierna wordt in dezelfde nierweefsels potentieel verstoorde nierfunctie geëvalueerd in directe associatie met de accumulatiesite van de roetdeeltjes. Verder worden nierfunctiegerelateerde urinaire merkers bestudeerd in de functie van roetblootstelling. Tenslotte wordt de associatie tussen roetblootstelling en transplantuitkomst beoordeeld in humane niertransplantontvangers. De resultaten van dit project zullen leiden tot een beter inzicht in de gezondheidsrisico's geassocieerd met roetblootstelling voor de algemene bevolking en niertransplantontvangers.

Periode

01 november 2020 - 31 oktober 2024