Project R-11128

Titel

Het effect van een intensief oefenprogramma op activiteitsbeperkingen in het acute stadium van een beroerte te Benin. (Onderzoek)

Abstract

Doel: het ontwikkelen van een intensief oefenprogramma voor het acute stadium van een beroerte in Benin en het evalueren van de effecten van dit programma op activiteitsbeperkingen Methodologie: Dit doctoraatsproject omvat vier studies. (1) De eerste studie is een systematische review en meta-analyse van de methodologie en effecten van lichaamsbeweging in de eerste twee weken na een beroerte. Het is beperkt tot RCT's die in de Engelse of Franse taal worden gepubliceerd zonder tijdslimiet. (2) De tweede studie is een longitudinale studie naar de huidige revalidatiepraktijk in Benin en het natuurlijk herstel na een beroerte. Deelnemers aan de studie worden gerekruteerd in 5 revalidatiecentra. Naast de beoordeling door patiënten, bevat het protocol een overzicht van gevoerde praktijken door clinici. (3) De derde studie zal een pilootstudie zijn naar de haalbaarheid en effectiviteit van een intensief revalidatieoefenprogramma in het acute stadium van een beroerte in Benin. De experimentele interventie bestaat uit twee intensieve revalidatiesessies van 60 minuten per dag, 5 dagen per week, gedurende 4 weken (in totaal 40 uur). (4) Het laatste onderzoek zal een longitudinaal enkelblind, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek zijn naar de effectiviteit van een intensief oefenprogramma in de acute fase van een beroerte op klinische uitkomst en veranderingen in BDNF in het bloed. De experimentele interventie zal worden ontworpen op basis van de resultaten van de pilotstudie en de literatuurstudie, terwijl de controle-interventie een conventionele fysiotherapie zal zijn.

Periode

01 januari 2021 - 31 december 2024