Project R-10914

Titel

Re-integratie na burnout: persoonlijke ervaringen van zij die terugkeerden (Onderzoek)

Abstract

Het doel van deze studie is te onderzoeken welke maatregelen organisaties implementeren om de re-integratie van werknemers na een burn-out te faciliteren en hoe zij dit proces ervaren. Dit zal onze kennis vergroten over de re-integratiepraktijken die organisaties uitvoeren vanuit een individueel perspectief en zal ons inzicht verbeteren over de rol van de betrokkenen in dit re-integratieproces. Het onderzoek gebruikt de concepten 'ableism' en 'psycho-emotional disablism' om aan te tonen dat beperkende maatregelen en sociale relaties voorkomen binnen het re-integratieproces en kunnen leiden tot persoonlijke ervaringen van 'handicap' in organisaties. De studie hanteert een longitudinale kwalitatieve onderzoeksstrategie door een meervoudige case study uit te voeren over een periode van 1 jaar. Het gaat om 120 interviews met 60 deelnemers inclusief werknemers, supervisors en re-integratie coordinatoren, voor 20 aparte cases van terugkerende personen binnen het STEM­veld (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Deze studie wil ook meer diepgaande kennis verwerven over de interpersoonlijke onderhandelingen in het re-integratieproces. Dit vereist het inzicht van de terugkerende persoon, maar ook van de verantwoordelijken van het re-integratieproces. De bevindingen van het onderzoek zullen thematisch geanalyseerd warden om de behoeften en stem van personen met burn-out zo oprecht mogelijk weer te geven om re-integratieprocessen te betwisten die individuele verschillen negeren.

Periode

01 november 2020 - 01 november 2020