Project R-11129

Titel

Interculturele verschillen bij risicovol rijgedrag en actieve interventie in het intelligente & verbonden transportsysteem. (Onderzoek)

Abstract

Door de globalisering en stedelijke internationalisering komen steeds meer automobilisten met verschillende nationaliteiten, talen en culturele achtergronden samen in dezelfde verkeersomgeving, ook in China, België en vele andere landen. Door de interculturele diversiteit van bestuurders is het rijgedrag zeer heterogeen van aard, zelfs onder vergelijkbare tijd- en wegomstandigheden, en met identieke besluitvormingsscenario's. Deze heterogeniteit houdt rechtstreeks verband met de stabiliteit en de vlotte doorstroming van het wegverkeer, en de daaruit voortvloeiende congestie en ongevallen. Daarom richt dit project zich op het risicovolle rijgedrag van individuen met een interculturele achtergrond onder verschillende wegverkeerscontexten. Met zowel naturalistische rijtechnieken als rijsimulatoren analyseren we interculturele verschillen in risicovol rijgedrag van bestuurders uit verschillende landen. Bovendien analyseren we grondig, en onthullen we in detail, welke de invloedrijke menselijke factoren en de factoren van de verkeersinfrastructuur zijn. Daarenboven maken we een voorspellingsmodel voor de keuze van het rijgedrag in een multiculturele verkeersomgeving om het keuzemechanisme van risicovol rijgedrag te onthullen. Op basis hiervan willen we ook actieve interventiemethodes m.b.v. ICTS ontwikkelen, en de herkenning en respons van verschillende bestuurders op de actieve interventie testen op basis van steekproeven van bestuurders met verschillende culturele achtergronden en in verschillende wegverkeerscontexten. Met dit project willen we de gelijkaardige interculturele verkeersveiligheidsmanagementproblemen door de globalisering en stedelijke internationalisering in zowel China als België effectief aanpakken. De resultaten zullen een theoretische basis en technische ondersteuning bieden voor een wereldwijde verbetering van de verkeersveiligheid.

Periode

01 april 2021 - 31 december 2024