Project R-11471

Titel

Gepersonaliseerde op afstand begeleide preventieve oefentherapie voor een gezond hart - PRIORITY (Onderzoek)

Abstract

PRIORITY wil de klinische gegevensbasis verschaffen voor het gebruik van op afstand begeleide oefentherapie als een toegankelijke, klinische en kosteneffectieve behandeling ter voorkoming van de schadelijke effecten van sedentair verouderen op het hart. Hartfalen (HF) is wijdverspreid in België: 200 000 Belgen lijden aan HF; dagelijks komen er 40 nieuwe gevallen bij. Mortaliteit is 50% vijf jaar na diagnose. HF is een chronische aandoening waarvoor preventie de beste behandeling is. Onderzoek toont dat oefentherapie de meest efficiënte interventie is om fitheid, kwaliteit van leven en gezondheidsuitkomst in patiënten met een vroegtijdig stadium (A-C) van HF te verbeteren. Ondanks een Klasse I-aanbeveling is slechts 1/3 van deze patiënten voldoende actief. Als zodanig bestaat er een grote behandelkloof. Onze pilootstudie (n=20) vond dat een hybride interventie, i.e. een combinatie van gesuperviseerde sessies met op afstand begeleide thuissessies, 1) een actieve levensstijl bevorderde en 2) meer patiënten een optimale trainingsprikkel gaf. Een uitgebreide gebruiksstrategie moet nu leiden tot een maximale vertaling van de resultaten ten voordele van onze patiënten en ecosysteem. PRIORITY zal de klinische en kosteneffectiviteit van de hybride oefeninterventie valideren in een multicenter RCT met 450 HF ptn (150 stageA, 150 stageB, 150 stageC). Patiënten worden gerandomiseerd (1:1) naar gebruikelijke zorg of hybride oefeninterventie. Uitkomstmaten worden gemeten bij aanvang, na 4 maanden, een en twee jaar. Primaire uitkomstmaat is proportie van patiënten met een klinisch relevante verbetering van de piekzuurstofopname na 1 jaar, de belangrijkste voorspeller van vroegtijdig eindstadium HF. Dmv big data analyse van fysieke activiteit worden modellen ontwikkeld die de opname van fysieke activiteit en veranderingen in piekzuurstofopname kunnen voorspellen om zo de ontwikkeling van gepersonaliseerde gedragsinterventies en trainingsvoorschriften te optimaliseren.

Periode

01 januari 2021 - 31 december 2024