Project R-11759

Titel

Preventie van hartfalen in type 2 diabetes patiënten door trainingsinterventie (Onderzoek)

Abstract

Cardiale disfunctie komt vaak voor bij type 2 diabetes (T2DM), wat leidt tot cardiale complicaties en vroegtijdig overlijden. Recent bleek de global longitudinal strain (GLS, kan worden beoordeeld tijdens echocardiografie) dit diabetes-geïnduceerd hartfalen (DIHF) jaren vooruit te voorspellen bij T2DM-patiënten. We hebben nu onlangs aangetoond dat GLS inderdaad verstoord is, zelfs bij goed gecontroleerde en symptoomvrije T2DM-patiënten: een verstoorde GLS komt dus vaak voor. De preventie van DIHF is daarom een topprioriteit bij deze patiënten. Wij en anderen ontdekten dat trainingsinterventie effectief kan zijn om GLS te verbeteren bij sommige, maar niet alle, T2DM-patiënten. Bijgevolg is er potentie van trainingsinterventie om GLS te verbeteren en hierbij DIHF te voorkomen. Er moeten echter twee aspecten nader worden bestudeerd om de voordelen van trainingsinterventie op GLS bij T2DM-patiënten te maximaliseren en preventie van DIHF te bekomen: 1. de impact van trainingsvolume en intensiteit moet nog worden beoordeeld, en 2. er moet nog worden ontdekt welke patiëntgerelateerde factoren verbeteringen in GLS voorspellen als gevolg van trainingsinterventie. Er zal een dierstudie (WP1) en humane studie (WP2) worden uitgevoerd om de impact van verschillende trainingsvolumes en intensiteiten op GLS en de onderliggende bijdragende moleculaire veranderingen te onderzoeken. Er wordt ook onderzocht welke patiëntspecifieke factoren veranderingen in GLS door training voorspellen (WP3).

Periode

01 januari 2021 - 31 december 2024