Project R-11896

Titel

AnaEE-Vlaanderen: Geïntegreerde infrastructuur voor experimenteel ecosysteemonderzoek: 2021-2024 (Onderzoek)

Abstract

Kennis van hoe ecosystemen functioneren kan oplossingen bieden voor hedendaagse uitdagingen zoals voedselzekerheid en duurzaam gebruik van hulpbronnen. De infrastructuur in Vlaanderen en Europa is echter niet geoptimaliseerd voor onderzoek naar meerdere, interagerende omgevingsfactoren en het testen van innovatieve oplossingen. Via een nieuwe generatie experimentele faciliteiten ingebed in de Europese infrastructuur AnaEE bieden we een antwoord op deze uitdaging. Met verschillende state-of-the-art platformen kunnen we de effecten van 'global changes' op terrestrische ecosystemen ontrafelen waarbij responsen continu worden opgevolgd. Impacts kunnen afzonderlijk, in combinatie (interactieve effecten) of via gradiënten (detectie van niet-lineariteit en omslagpunten) worden bestudeerd. Daarnaast focussen we ook op aquatische ecosystemen, waar problemen zoals vervuiling en veranderingen in hydrologie worden onderzocht. De financiering wordt gebruikt om de verschillende platformen te exploiteren, zodat AnaEE-Vlaanderen haar potentieel kan bereiken binnen een Europese infrastructuur van open-access faciliteiten voor het experimenteel manipuleren, analyseren en modelleren van ecosystemen.

Periode

01 februari 2021 - 31 januari 2025