Project R-1203

Titel

Macroscopische en moleculaire structuur-eigenschap relaties van 3D interpenetrerende netwerken in bulk heterojuncties van geconjugeerde polymeren en fullereenderivaten.

Abstract

De doelstellingen van het onderzoeksvoorstel zijn drieledig: 1. een nauwgezette bepaling van de nanostructuur van polymere bulk heterojuncties en kwantitatieve beschrijving van de 3D interpenetrerende netwerken 2. een beter inzicht van de fysicochemische mechanismen verantwoordelijk voor de optredende fasescheiding en nanomorfologie in de beschouwde polymeermengsels 3. een beter begrip van de relatie met resulterende macroscopische en moleculaire elektro-optische eigenschappen.

Periode

01 oktober 2006 - 30 september 2008