Project R-11131

Titel

Behandeling van het afvalwater van de Cubaanse petrochemie industrie op basis van actieve-kooladvertentietechnologie: verbeterde akoestische emissiemethode voor textuuranalyse en adsorptie prestaties van gebruikte koolstoffen. (Onderzoek)

Abstract

De olie industrie produceert een grote hoeveelheid van gecontamineerde waterstromen (PW) in Cuba. Deze stromen bevatten opgeloste organische stoffen en zware metalen, met een lange persisistentie in de omgeving. Tot op heden, worden deze stromen meestel geloosd in zee zonder enige vorm van behandeling. Het is daarom noodzakelijk om een efficiënte waterbehandeling en -hergebruik strategie te ontwikkelen; voornamelijk voor de vloeibare fractie na een eerste sedimentatiestap. Het gebruik van actief kool (AC) voor de behandeling van deze fractie is veelbelovend om via adsorptie het water te zuiveren. Omwille van de beperkingen in Cuba is het karakteriseren van deze actief kolen onmogelijk. Dit project zal de mogelijkheid onderzoeken om actief kool als mogelijk adsorbens te gaan bestuderen en nagaan of de karakterisatie van deze Acs kan verloven via een innovatieve, acoustische methode om het gebruik van dit materiaal en het waterzuiveringsproces te optimaliseren.

Periode

01 maart 2021 - 24 december 2023