Project R-11133

Titel

Het effect van functionele krachttraining en neuromusculaire electrostimulatie tijdens ziekenhuisopname voor een exacerbatie van chronische obstructieve longlijden (COPD): een gerandomiseerde gecontroleerde studie (Onderzoek)

Abstract

Chronische obstructieve longziekte (COPD) komt frequent voor en wordt gekenmerkt door het optreden van ernstige acute exacerbaties (AECOPD), een tijdelijke verergering van de symptomen die tot ziekenhuisopname leidt. AECOPD resulteren in fysieke inactiviteit, spierzwakte en verminderd inspanningsvermogen, wat een negatief effect heeft op de gezondheidstoestand van patiënten en de kans op nieuwe exacerbaties en overlijden vergroot. Op dit moment zijn laag-intense aerobe oefeningen, zoals vroegtijdige mobilisatie en rustig wandelen, deel van de standaardzorg tijdens AECOPD. De toevoeging van functionele krachttraining en neuromusculaire elektrostimulatie, beiden interventies die perifere spierdysfunctie kunnen voorkomen en slechts in beperkte mate belastend zijn voor de ademhaling, heeft mogelijk een toegevoegde waarde om de functionele capaciteit en het optreden van symptomen tijdens activiteiten op het moment van ziekenhuisontslag te optimaliseren. Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie onderzoekt daarom de effectiviteit van functionele krachttraining en neuromusculaire elektrostimulatie bovenop de standaardzorg om functionele capaciteit, symptomen van kortademigheid en vermoeidheid tijdens activiteiten en kans op heropname in het ziekenhuis te verbeteren.

Periode

01 november 2020 - 31 december 2023