Project R-1342

Titel

Strategisch basisonderzoek in het domein van de fysico-chemische karakterisering van complexe materiaalsystemen, voornamelijk met NMR technieken.

Abstract

Het geplande IMO onderzoek situeert zich vnl. in de onderzoeks "Organische en Polymeer Scheikunde" en meer bepaald in het fundamenteel en toegepast onderzoek m.b.t. de kernthema's "Plastic Electronica" en "Biosensoren". Het up-to-date houden van de spectroscoptische expertise is van strategisch belang voor het blijven verwerven van Europese projecten en bilaterale contracten met de industrie.

Periode

01 oktober 2008 - 31 december 2014