Project R-11410

Titel

AI by Example: een kennisplatform voor slim productie- en voorraadbeheer in de voedingssector (Onderzoek)

Abstract

Onder de noemer "AI by Example", heeft dit project als basisdoelstelling om de onzekerheid bij bedrijven rond AI te verminderen. Dit door concreet te tonen waar en hoe AI gebruikt kan worden om specifieke bedrijfsproblemen op te lossen. We willen de abstracte, technische concepten van AI concretiseren en dichter bij de Vlaamse kmo brengen. We geloven immers dat deze bedrijven reeds over meer mogelijkheden beschikken om AI toepassingen te realiseren dan ze zelf beseffen. Het hoofddoel van het project is de kennis van AI (in zijn ruimste betekenis) door te geven aan de Vlaamse niet-technologie kmo's uit de voedingssector. De technologiebedrijven (ERP- en AI technologie partners) gaan hun diensten en producten aanpassen aan de digitale noden van deze kmo's en worden betrokken bij het onderzoek. We kunnen met ons onderzoek 110.000 kmo's bereiken van de 635.000 kmo's (telling 2017 – Unizo)

Periode

01 maart 2021 - 28 februari 2023