Project R-12060

Titel

Interreg COVID-19 project: wearIT4COVID (Onderzoek)

Abstract

Tijdens de eerste uitbraak van COVID-19 in Europa werden de ziekenhuizen geconfronteerd met een acute vraag naar (ICU-)bedden en een hoge werkdruk voor het personeel onder moeilijke omstandigheden. De ziekte bleek onvoorspelbaar en heterogeen te zijn in haar uiting en verloop, en vereiste van de meeste patiënten een lang ziekenhuisverblijf. COVID-19-patiënten verslechteren doorgaans zeer snel, waardoor er weinig tijd is om met (zuurstof)therapie te beginnen en patiënten en familieleden voor te bereiden op een mogelijke IC-opname. Zorgverleners meldden dat ze niet op klinische tekenen konden vertrouwen bij het voorspellen van de achteruitgang en het nemen van medische beslissingen. Algemene verpleegafdelingen zijn niet uitgerust voor geavanceerde bewaking; de standaard zorg bestaat uit intermitterende handmatige metingen van de vitale functies, slechts 1-3 keer per dag. Een continue meting is echter cruciaal voor vroege detectie van de achteruitgang van de patiënt. Met name ademhalingsfrequentie (RR), zuurstofverzadiging (SpO2), hartfrequentie (HR), en variabiliteit (HRV) zijn geïdentificeerd als belangrijke parameters voor het opvolgen van COVID-19. Anticiperend op een mogelijke tweede COVID-19 uitbraak, is beslissingsondersteuning voor tijdige escalatie naar medium of intensive care dringend nodig. De behoefte aan in-hospital sensor node voor vitale parameters op te volgen werd reeds aangepakt in het lopende Interreg EMR project wearIT4health, waarin een prototype van een beslissingsondersteunend systeem op technology readiness level (TRL) 5 werd ontwikkeld en momenteel getest wordt in ziekenhuizen. Verder onderzoek in het project zal bestaan uit: 1. Een draagbaar apparaat voor continue monitoring dat meet: ECG en PPG (om HR(V), RR, SpO2, bloeddruk te bepalen), activiteit & temperatuur 2. Algoritmes die, gebaseerd op deze parameters, Early Warning Scores (EWS) schatten om zorgprofessionals te ondersteunen in de dagelijkse praktijk 3. Een bewakingsplatform om de parameters van het apparaat te integreren in IT-systemen van ziekenhuizen, zodat ze door zorgverleners kunnen worden bekeken en gebruikt

Periode

01 oktober 2020 - 30 september 2021